Informacje ogólne

Muzeum Miasta Zgierza mieści się w klasycystycznym, zabytkowym, jednopiętrowym budynku z 1828 roku.

Podstawowym zadaniem Muzeum jest gromadzenie, dokumentowanie, zabezpieczanie, konserwowanie i udostępnianie dóbr kultury w zakresie wiedzy, techniki i sztuki.

Każde Muzeum ma swój własny przedmiot badania, stanowiący podstawę jego działania. Muzeum Miasta Zgierza wyróżnia szczególny profil działalności, tj. historia miasta i wnętrz mieszczańskich. Profil ten warunkuje i wyznacza kierunek działań Muzeum, co też można nazwać polityką kulturalną muzeum lub ofertą kulturalną.

Misja: Muzeum Miasta Zgierza chce przedstawić wierny obraz życia w mieście poprzez wszechstronną prezentację przeszłości i teraźniejszości.

Cel: Ekspozycje i zdarzenia muzealne o charakterze mniej lub bardziej edukacyjnym i ludycznym, rzetelna praca naukowa, wynikająca z misji i charakteru zbiorów oraz ochrona dla przyszłości zgromadzonych, materialnych świadectw historii i kultury.

separator