Biblioteka naukowa
Zapraszamy wszystkich piszących prace dyplomowe i doktorskie do korzystania z dostępnych źródeł (istnieje możliwość reprodukcji - ksero, płyty CD).
- kopia mapy, planu, dokumentu, fotografii 20 zł.
- kopia mapy, planu, dokumentu, fotografii (z poświadczeniem za zgodność z oryginałem) 30 zł.

Księgozbiór muzealny udostępniany jest czytelnikom wyłącznie na miejscu i posiada tradycyjny katalog alfabetyczny i katalog komputerowy.

Szczegółowych informacji udziela:
- Justyna Chmielecka
- Magdalena Grabia-Krawczyk
tel. 42 716 37 92, [email protected]

************************

Biblioteka Muzeum Miasta Zgierza gromadzi książki i wydawnictwa na potrzeby własnej pracy naukowej ze szczególnym uwzględnieniem historii i dziejów Zgierza oraz powiatu zgierskiego.

Przez lata jest sukcesywnie poszerzana o pozycje z innych dziedzin jak historia, archeologia, etnografia, sztuka i inne.

Księgozbiór biblioteczny obejmuje ponad 5000 woluminów Biblioteka dysponuje egzemplarzami prac dyplomowych: magisterskich, licencjackich i doktorskich. Posiada materiały źródłowe (księgi rzemieślnicze, wizytacje parafii zgierskiej oraz inne dokumenty) dotyczące dziejów naszego miasta.

Ponadto biblioteka dokumentuje też działalność naukową muzeum: wystawienniczą oraz wydawniczą. Biblioteka stale powiększa swoje zasoby drogą zakupów, darów i wymiany wydawnictw z innymi placówkami.

Księgozbiór muzealny posiada katalog komputerowy. Materiały biblioteczne udostępniane są czytelnikom wyłącznie na miejscu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym bądź mailowym.

Ilość odsłon: 3260
Dokument wytworzył(a): Beata Stawska
Wprowadził(a): Beata Stawska
Data publikacji: 2013-06-14 15:08
Ostatnia zmiana: 2020-10-09 11:35
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja.

Rejestr zmian - (3)
Data: 2020-10-09 11:35Wprowadził(a): Beata StawskaOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2020-10-09 10:30Wprowadził(a): Beata StawskaOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2018-12-11 11:39Wprowadził(a): Beata StawskaOpis zmian: Zmiana działu.
Data: 2013-06-14 15:08Wprowadził(a): Beata StawskaOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator