Biblioteka naukowa
Zapraszamy wszystkich piszących prace dyplomowe i doktorskie do korzystania z dostępnych źródeł (istnieje możliwość reprodukcji - ksero, płyty CD).
- kopia mapy, planu, dokumentu, fotografii 20 zł.
- kopia mapy, planu, dokumentu, fotografii (z poświadczeniem za zgodność z oryginałem) 30 zł.

Księgozbiór muzealny udostępniany jest czytelnikom wyłącznie na miejscu i posiada tradycyjny katalog alfabetyczny i katalog komputerowy.

Szczegółowych informacji udziela:
Pani Justyna Czerwińska, tel. 42 716 37 92, [email protected]

************************

Muzeum Miasta Zgierza posiada duży wybór książek, artykułów i opracowań dotyczących przeszłości i teraźniejszości Zgierza oraz terenów dzisiejszego powiatu zgierskiego.

Dysponuje egzemplarzami prac dyplomowych: magisterskich, licencjackich i doktorskich.

Posiada materiały źródłowe (księgi rzemieślnicze, wizytacje parafii zgierskiej oraz inne dokumenty) dotyczące dziejów naszego miasta.

Biblioteka muzealna pełni również rolę księgozbioru podręcznego, gromadzi zatem książki wykorzystywane w pracach poszczególnych działów muzeum m.in. Historia Polski, Sztuka, Archeologia. Dokumentuje też działalność naukową muzeum: wystawienniczą, wydawniczą.

Biblioteka stale powiększa swoje zasoby drogą zakupów, darów i wymiany wydawnictw z innymi placówkami.


Ilość odsłon: 3015
Dokument wytworzył(a): Beata Stawska
Wprowadził(a): Beata Stawska
Data publikacji: 2013-06-14 15:08
Ostatnia zmiana: 2018-12-11 11:39
Zakres ostatniej zmiany: Zmiana działu.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2018-12-11 11:39Wprowadził(a): Beata StawskaOpis zmian: Zmiana działu.
Data: 2013-06-14 15:08Wprowadził(a): Beata StawskaOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator