Status prawny

Muzeum działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 1997 roku Nr 5, poz. 24 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
  • Statutu Muzeum Miasta Zgierza nadanego uchwałą nr XXXIX/361/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 września 2009 roku.
  • Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Miasta Zgierza.

Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury Gminy Miasto Zgierz pod numerem 3 i posiada osobowość prawną.

Organizatorem Muzeum jest Gmina Miasto Zgierz.

Nadzór bezpośredni nad działalnością Muzeum sprawuje Prezydent Miasta Zgierza.
Nadzór ogólny nad Muzeum sprawuje Minister Kultury RP.

Muzeum używa pieczęci opodłużnej z nazwą Muzeum w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

Terenem działania Muzeum jest miasto Zgierz i obszar Rzeczypospolitej Polskiej.


Ilość odsłon: 2614
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Beata Stawska
Data publikacji: 2011-02-11 14:59
Ostatnia zmiana: 2013-05-10 11:54
Zakres ostatniej zmiany: Zmiana działu.

Rejestr zmian - (3)
Data: 2013-05-10 11:54Wprowadził(a): Beata StawskaOpis zmian: Zmiana działu.
Data: 2011-02-15 11:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Uzupełnienie informacji.
Data: 2011-02-15 10:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana treści działu.
Data: 2011-02-11 14:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator