Rejestry, ewidencje, archiwa
W Muzeum Miasta Zgierza prowadzone są niżej wymienione archiwa, rejestry i ewidencje. Dane w nich zawarte mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) z ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) i innych ustaw.

- ewidencja spisów zdawczo-odbiorczych, dokumentacji przekazywanej z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego,
- ewidencja protokołów dokumentacji przekazywanej z archiwum zakładowego do archiwum państwowego,
- ewidencja protokołów wybrakowanej dokumentacji niearchiwalnej,
- ewidencja poleceń wyjazdów służbowych,
- ewidencja sprzedaży biletów wstępu,
- ewidencja KP,
- księgi inwentarzowe muzealiów,
- księga depozytów,
- Elektroniczny System Ewidencji Muzealnej "MONA",
- archiwum zakładowe.
Ilość odsłon: 253
Dokument wytworzył(a): Beata Stawska
Wprowadził(a): Beata Stawska
Data publikacji: 2020-10-09 11:33
Ostatnia zmiana: 2020-10-09 11:33
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2020-10-09 11:33Wprowadził(a): Beata StawskaOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator