Ochrona Danych Osobowych w Muzeum Miasta Zgierza

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Muzeum Miasta Zgierza - Witold Szczeciński - ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21, 95-100 Zgierz, telefon/fax: 42 716 37 92; e-mail: [email protected]


Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Miasta Zgierza, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21, 95-100 Zgierz
2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: [email protected] lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.
3. Cele i podstawy przetwarzania:
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
a. w celu zapewnienia realizacji zadań statutowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych dotyczących działalności muzeum na podstawie art. 1 oraz art. 2 Ustawy o muzeach (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)
b. w celach archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora Danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
d. w celach analitycznych (optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o odbiorcach usług, analizy finansowej itp.) będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora Danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
4. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
c. usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO);
d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO)
e. przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO)
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (art. 21 RODO);
g. wniesienia skargi na Administratora Danych osobowych do organu nadzorczego UODO.
5. Okres przechowywania danych:
Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny realizacji wskazanego w punkcie 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa
6. Administrator Danych osobowych w procesie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych nie korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.

Ilość odsłon: 611
Dokument wytworzył(a): Beata Stawska
Wprowadził(a): Beata Stawska
Data publikacji: 2018-12-11 11:37
Ostatnia zmiana: 2018-12-11 11:50
Zakres ostatniej zmiany: Podanie danych kontaktowy do IOD.

Rejestr zmian - (2)
Data: 2018-12-11 11:50Wprowadził(a): Beata StawskaOpis zmian: Podanie danych kontaktowy do IOD.
Data: 2018-12-11 11:38Wprowadził(a): Beata StawskaOpis zmian: Zmiana działu.
Data: 2018-12-11 11:37Wprowadził(a): Beata StawskaOpis zmian: Wprowadzenie klauzuli informacyjnej.
separator